Præsentation af Copenhagen Inline Club

Når man har 80 km. i benene og stadigvæk 20 km. hjem, samt befinder sig i en tilstand af runners high og sukkerkold, så kan man få mange sjove ideer. Een af dem blev ført ud i livet......

De hårde facts

Copenhagen Inline Club blev stiftet den 1. maj 2001 af J.C. Gad Jørgensen og Lars Vincent Pedersen. I skrivende stund tæller klubben ca. 200 medlemmer, hvor der er ca. 60 års aldersforskel mellem det yngste og det ældste medlem. Størstedelen af medlemmerne bor på Frederiksberg og i København, men der er også medlemmer fra både Nord- og Sydsjælland, samt et par enkelte jyder og sågar een fra London. Medlemmerne kommer fra alle erhverv og samfundslag. Klubben tager i foråret 2006 hul på sin sjette sæson.

Formålsparagraffen

Klubbens formål er gennem aktiv udøvelse af rulleskøjteløb og anden kulturel virke at fremme medlemmernes og almenhedens 
vilkår og muligheder for at dyrke rulleskøjteløb og dermed tilknyttede aktiviteter.

En formålsparagraf kan beskrive formålet, men hverken rammerne, aktiviteterne eller endnu vigtigere; stemningen. c-I-c er en meget uhøjtidlig klub, og enhver der er intresseret kan få lov til at præge klubbens udvikling. Klubbens største aktiv er stemningen blandt medlemmerne. Vi er gode til at grine ad os selv, og vi har det sjovt både med og uden rullskøjterne på.
De eneste rynker man får i c-I-c er smilerynker, og f.eks. når det sker en instruktør falder så plejer det at udløse øjeblikkeligt bifald fra alle tilstedeværende:-) Vi kalder os selv Danmarks sjovest rulleskøjteklub, og vi mener selv vi kan leve op til det :-)

Den positive stemning afspejler sig i medlemstilgangen, hvor langt de fleste nye medlemmer kommer til via mund-til-mund metoden. Og modsat manges forventning, så er det typiske medlem nærmere en kvinde i begyndelsen af 30´erne, end en ung, langhåret gut i baggy-pants.

Organisationen

Klubben har hidtil haft en meget begrænset organisation. Bestyrelsen har varetaget de fleste opgaver, og alle medlemmer har kunne bidrage hertil efter lyst og behov. Da medlemstallet er stadigvæk stigende, og for at imødekommende den fremtidige vækst har vi taget initiativ til at ændre lidt i den formelle organisation. Vi ønsker forsat at være en dynamisk klub, der til enhver tid kan imødekomme medlemmernes ønsker, og vil for alt i verden ikke ende som en burokratisk mastodont.

Ved indgang til sæsonen 2003/04 blev der derfor taget iniativ til at oprette en række udvalg under bestyrelsen. Disse udvalg fungere som selvstyrende grupper, hvor medlemmer kan deltage alt efter tid, lyst og engagement, og har hver især en aktivitet eller område hvor udvalget er ansvarligt for alt hvad der sker. Medlemmernes ønsker vil derfor blive øjeblikkeligt afspejlet i de aktiviteter der er i klubben, og det er medlemmernes selv der har ansvaret herfor. Alle medlemmer vil ligeledes få mulighed for at annoncere aktiviteter og nyheder på hjemmesiden selv via medlems-menuen på hjemmesiden. Nogen vil mene vores organisation er for anarkistisk! Vi mener at man melder sig ind i en klub fordi man vil være en del af den, og forventer man medlemmer skal vise initiativ, så skal organisationen ikke være en burokratisk stopklods for ideer.

Fremtiden

c-I-c har de fem første år oplevet en meget positiv udvikling, og denne tendens forventes at forsætte i sæsonen 2006/2007. 
Vi laver løbende aktiviteter der kan udbrede kendskabet til klubben, og er i dialog med både offentlige myndigheder og intresseorganisationer for at skabe debat om rulleskøjter og derigennem at skabe bedre muligheder for klubbens medlemmer og andre med intresse herfor. Man kan altid blive bedre, og vi er sikre på at c-I-c´s medlemmer fremover vil hæve overliggeren for hvordan en dynamisk klub/forening skal se ud :-)

Vi håber med ovenstående at have pirret din intresse, og vi dermed kan friste dig til at finde ud af mere omkring klubben ved at kigge rundt på de øvrige sider på klubbens hjemmeside.

Har du spørgsmål, kommentare eller vil du blot i kontakt med os, er du meget velkommen til at skrive en mail på c-i-c@c-i-c.dk